Angielski dla agentów nieruchomości – nauka słówek

Pracując, jako agent nieruchomości, z pewnością spotkasz się z dużą ilością nowych słówek angielskich ze swojej branży, które powinieneś poznać. O ile słówka ogólne często się używa, o tyle słówka branżowe słyszysz tylko w określonej sytuacji, zatem trudno jest je uczyć się i pamiętać, ponieważ masz z nimi częsty kontakt. Typowy sposób nauki słówek za pomocą powtarzania jest tutaj zwyczajnie nieskuteczny, ponieważ słówka łatwo zapominasz i trudno, jest je przywołać z pamięci, gdy zachodzi potrzeba ich użycia.

Sposób nauki angielskich słówek dla agentów nieruchomości, który Ci zaproponuje nie posiada tego typu wad. Możesz pamiętać bardzo długo bez powtarzania i stosunkowo łatwo przywołać dane słówko z pamięci, gdy zajdzie potrzeba jego użycia.

By opanować dowolne słówko ze swojej branży wykonaj poniższą instrukcję:

 1. Znajdź nowe słówko angielski z branży dot. nieruchomości na przykład: bungalow (dom parterowy).
 2. Dobierz do nowego słówka takie, które już znasz i się z nim łączy na przykład: house (budynek, dom).
 3. Utwórz połączenie z obu słówek: house – bungalow, zwracając uwagę na to, by słówko Ci znane znalazło się na pierwszej pozycji.
 4. Wpisz taki zestaw słówek w wyszukiwarkę grafiki google i wybierz takie zdjęcie na którym znajdziesz dużą ilość szczegółów. Teraz przyjrzyj się wybranemu zdjęciu i odnajdź na nim od 10 do 15 szczegółów. Nie skupiaj się na słowach, ale na szczegółach na zdjęciu. To te szczegóły pozwolą Ci pamiętać pamięcią długotrwałą, a nie powtarzanie. Zobacz link z przykładami zdjęć.
 5. Zapisz wybrane zdjęcie na dysku w specjalnie utworzonym katalogu pod nazwą: house – bungalow. Powracaj do tego katalogu, przeglądaj wszystkie zdjęcia w poszukiwaniu większej ilości szczegółów na zdjęciach.
 6. W przyszłości, gdy słówko bungalow zaczniesz używać w mowie, będziesz je mógł wykorzystać do nauki kolejnych, nowych słówek. W tej sytuacji słówko: bungalow znajdzie się jednak na pierwszej pozycji, jako słówko, które już znasz.

Ucz się odczuwać język angielski z naszego kursu lub wykorzystaj bezpłatne sposoby nauki, które tutaj prezentujemy. Podnieś swoją znajomość angielskiego na kursie dla zaawansowanych.

Pobierz darmowy fragment kursu języka angielskiego metodą 5s (pdf+lektorzy) korzystając z pól poniższego formularza:


Imię: *
Email: *

Angielski dla handlowca i sprzedawcy – nauka słówek

Pracując, jako sprzedawca lub handlowiec, zmuszony jesteś poznać oprócz słownictwa ogólnego, także znaczną ilość słownictwa branżowego, które będzie Ci przydatne w pracy.

Problem, jest jednak taki, że powszechnie stosowane sposoby nauki słówek są mało skuteczne w przypadku słówek branżowych, które możesz stosunkowo rzadko używać. Do tego dochodzi problem z szybkim zapominaniem, gdy słówek nie powtarzasz i problemy z przywołaniem słówek z pamięci, gdy zachodzi potrzeba ich użycia.

Sposób nauki słówek angielskich, jaki Ci proponujemy pozwala ominąć wszystkie te problemy. Możesz pamiętać bez powtarzania i szybko przywołać potrzebne słówko z pamięci, gdy zajdzie potrzeba jego użycia.

Wykonuj instrukcje punkt po punkcie, by opanować dowolne słówko branżowe:

 1. Znajdź nowe słówko, które chciałbyś opanować na przykład: elegant (elegancki, eleganckie).
 2. Dobierz do tego słówka takie, które już znasz i się z nim jakoś łączy na przykład: shoes (buty).
 3. Utwórz połączenie z obu słówek: shoes – elegant i taki zestaw wpisz w wyszukiwarkę grafiki google zwracając uwagę na to, by znane słówko zawsze było na pierwszej pozycji. Zobacz link.
 4. Wybierz zdjęcie które zawiera dużą liczbę detali, znajdź na zdjęciu od 10 do 15 szczegółów. Pamiętaj, że to te szczegóły, które odnajdziesz na zdjęciu pozwolą Ci pamiętać nowe słówko, a nie samo powtarzanie. Szczegóły, które odnajdziesz na zdjęciu pozwolą Ci pamiętać pamięcią długotrwałą, a powtarzanie słówka jedynie pamięcią krótkotrwałą.
 5. Utwórz katalog i zapisz wybrane zdjęcie pod nazwą: shoes – elegant. Regularnie wracaj do wszystkich zapisanych zdjęć w poszukiwaniu większej ilości detali.
 6. W przyszłości słówko: elegant będziesz mógł wykorzystać, by opanować nowe słówko, ale tym razem słówko: elegant znajdzie się na pierwszej pozycji, jako znane Ci słówko.

Ucz się odczuwać język angielski z naszego kursu lub skorzystaj z bezpłatnych sposobów, które tutaj prezentujemy. Podnieś swój poziom znajomości angielskiego na kursie angielskiego dla zaawansowanych.

Pobierz darmowy fragment kursu języka angielskiego metodą 5s (pdf+lektorzy) korzystając z pól poniższego formularza:


Imię: *
Email: *

Angielski dla weterynarzy – skuteczna nauka słówek branżowych

Ucząc się języka angielskiego, gdy dojdziesz do słownictwa branżowego na przykład tego dotyczącego branży weterynaryjnej, możesz spotkać się z dużym problem. Problem ten wynika z kilku rzeczy. Pierwszy, to duża ilość słówek do przyswojenia, które używa się rzadko i bardzo rzadko. Drugi problem związany jest z zapominaniem tego typu słówek, gdy ich nie powtarzasz, a trzeci to problem z przywoływaniem słówek z pamięci, gdy zachodzi potrzeba ich użycia.

Wszystkie te problemy wynikają z metody, jaką zazwyczaj uczymy się języków, która polega na nauce za pomocą tłumaczenia i aktywizowaniu jedynie pamięci krótkotrwałej. A pamięć krótkotrwała ma to do siebie, że bez powtarzania wszystko szybko zapomnisz.

Problemy te nie występują, gdy zmienisz metodę nauki słówek z metody tłumaczeniowej na metodę, która opiera się na odczuwaniu języka.

Wykonuj instrukcje punkt po punkcie, by opanować każde nowe słówko z branży weterynaryjnej:

 1. Znajdź nowe słówko, które chciałbyś opanować na przykład: cone collar (obroża stożkowa).
 2. Do tego słówka dobierz takie, które już dobrze znasz i używasz na przykład: cat (kot).
 3. Utwórz zestaw: cat – cone collar zwracając uwagę na to, by słówko, które znasz znalazło się na pierwszej pozycji, co jest ważne, by móc łatwo przywoływać nowe słówka z pamięci. Wpisz tak utworzony zestaw w wyszukiwarkę grafiki google i znajdź zdjęcie, które będzie zawierać dużą ilość szczegółów. Zobacz link.
 4. Na wybranym zdjęciu znajdź od 10 do 15 szczegółów. Nie skupiaj się na nowym słówku, ale właśnie na szczegółach na zdjęciu, ponieważ pamięć długotrwała zależna jest nie od powtarzania, ale od uczuć, a uczucia zapewnią Ci min. szczegóły, które odnajdziesz na wybranym zdjęciu. Im więcej oryginalnych szczegółów znajdziesz na zdjęciu, tym dłużej zapamiętasz samo słówko.
 5. Utwórz katalog w którym będziesz zapisywać kolejne zdjęcia. Wybrane zdjęcie zapisz pod nazwą: cat – cone collar. Wracaj do tych zdjęć w poszukiwaniu większej ilości szczegółów.
 6. W przyszłości, gdy dobrze opanujesz słówko: cone collar i zaczniesz je używać w mowie, będziesz je mógł wykorzystać do nauki kolejnego, nowego słówka. Tym razem, jednak słówko: cone collar znajdzie się na pierwszej pozycji.

Ucz się odczuwać język angielski z naszego kursu lub skorzystaj z bezpłatnych sposobów, które tutaj prezentujemy. Podnieś swój poziom znajomości angielskiego na kursie angielskiego dla zaawansowanych.

Pobierz darmowy fragment kursu języka angielskiego metodą 5s (pdf+lektorzy) korzystając z pól poniższego formularza:


Imię: *
Email: *

Angielski dla pilotów – skuteczna nauka słówek

Ucząc się języka angielskiego z konkretnej branży, możesz zauważyć, że tradycyjne sposoby nauki słówek za pomocą powtarzania są nieskuteczne. Nauka słówek z branży lotniczej wymaga innego sposobu nauki, który pozwoli Ci pamiętać bez powtarzania i przywołać słówka z pamięci bez problemów i w momencie, gdy będą potrzebne.

Metody tzn. tłumaczeniowe opierają się na pamięć krótkotrwałej, która zależna jest od ilości i częstotliwości powtórek. Metoda, którą Tobie proponujemy opiera się na pamięci długotrwałej i na zapamiętywaniu przy pomocy uczuć.

Nauka wielu tysięcy słówek z branży lotniczej wymaga zupełnie innego sposobu nauki, który teraz Tobie przedstawiamy.

Wykonuj instrukcje punkt po punkcie w przypadku każdego nowego słówka:

 1. Znajdź nowe słówko, które chcesz opanować na przykład: pylon (słup, wspornik, część łącząca silnik ze skrzydłem).
 2. Do nowego słówka dobierz takie, które już dobrze znasz i w jakiś sposób się z nim łączy na przykład: engine (silnik).
 3. Utwórz zestawienie: engine – pylon i taki zestaw wpisz w wyszukiwarkę grafiki google. Zwróć uwagę na to, by słówko znane było na pierwszej pozycji, co jest bardzo ważne. Zobacz link i wybierz jedno ze zdjęć, które przedstawia dużą ilość szczegółów.
 4. Na wybranym zdjęciu znajdź od 10 do 15 szczegółów. Nie skupiaj się w tym momencie na słówkach, ale na szczegółach na zdjęciu. Pamięć długotrwała wymaga nie powtarzania, ale oryginalnych uczuć przypisanych do nowego słówka.
 5. Zapisz wybrane zdjęcie w specjalnie utworzonym do tego celu katalogu i wracaj do wszystkich zapisanych zdjęć w poszukiwaniu większej ilości szczegółów.
 6. W przyszłości słówko pylon będziesz mógł wykorzystać do nauki nowego słówka, z tym że tym razem słówko pylon znajdzie się na pierwszej pozycji.

Ucz się angielskiego na podświadomym poziomie z naszego kursu tak lub wykorzystaj darmowe sposoby nauki, jakie tutaj prezentujemy. Możesz też podnieść swoją znajomość języka angielskiego na kursie dla zaawansowanych.

Pobierz darmowy fragment kursu języka angielskiego metodą 5s (pdf+lektorzy) korzystając z pól poniższego formularza:


Imię: *
Email: *

Angielski dla architektów – nauka słówek branżowych

Kiedy chcesz opanować dużą liczbę słówek z branży budowlanej i architektonicznej, to okazuje się, że typowa metoda tłumaczeniowa, która oparta jest na powtórkach, jest mało skuteczna.  Nieefektywność tej metody wynika z dwóch rzeczy: słówka na ogół rzadko się używa, zatem nie można wykorzystywać metody, która wymaga częstych powtórek, by pamiętać. Po drugie, trudno jest słówka przywołać z pamięci, gdy zachodzi potrzeba ich użycia.

Sposób nauki słownictwa branżowego, który Ci zaproponujemy, nie ma tych wad, ponieważ opiera się na naturalnych sposobach przyswajania słówek przez umysł i pozwala zarówno pamiętać bez powtarzania, jak i łatwo przywołać potrzebne słówka z pamięci.

Wykonuj instrukcje punkt po punkcie, by opanować każde kolejne, nowe słówko:

 1. Wyszukaj nowe słówko z języka angielskiego, które chciałbyś opanować na przykład: attic (poddasze).
 2. Teraz do nowego słówka dobierz takie, które już znasz i być może używasz np.: roof (dach).
 3. Utwórz kombinację słówek: roof – attic i wpisz taki zestaw w wyszukiwarkę grafiki google. Zwróć uwagę, by słówko, które znasz zawsze wpisywać na pierwszej pozycji. Zobacz link ze zdjęciami.
 4. Znajdź zdjęcie, które zawiera dach i poddasze, a na wybranym zdjęciu odnajdź od 10 do 15 szczegółów. Przyjrzyj się zdjęciu bardzo uważnie. Pamiętaj, że to te szczegóły pozwolą Ci pamiętać słówko bez powtarzania. Im więcej szczegółów znajdziesz, tym dłużej będziesz pamiętać samo słówko.
 5. Utwórz katalog w którym będziesz zapisywał poszczególne zdjęcia. Wybrane zdjęcie zapisz pod nazwą: roof – attic.
 6. Powracaj do katalogu z zapisanymi zdjęciami w poszukiwaniu większej ilości szczegółów. Jeśli jakieś słówko stanowi dla Ciebie problem, znajdź dla niego inne połączenie z innym, znanym słówkiem i inne zdjęcie np.: home – attic, window – attic, itd.

Popraw swój angielski z naszego kursu lub skorzystaj z bezpłatnych sposobów, które tutaj prezentujemy. Podnieś swój poziom znajomości angielskiego na kursie angielskiego dla zaawansowanych.

Pobierz darmowy fragment kursu języka angielskiego metodą 5s (pdf+lektorzy) korzystając z pól poniższego formularza:


Imię: *
Email: *

angielski dla stomatologów – skuteczna nauka słówek z branży

Chcesz opanować specjalistyczne słownictwo z branży stomatologicznej, ale nie wiesz, jak masz to zrobić? Dostrzegasz problem dużej ilość słówek do opanowania i trudności z wprowadzeniem słownictwa do użycia w mowie, ale także przywołania słówek z pamięci? Do tego może dochodzić jeszcze szybkie zapominanie, gdy uczysz się słówek w tradycyjny sposób tj. metodą tłumaczeniową.

Prawdę mówiąc, nauka słówek za pomocą tłumaczenia, jest dla Twojego umysłu nienaturalna. Nie uczymy się tak słówek z języka ojczystego i nie powinieneś tak uczyć się angielskich słówek z branży stomatologicznej. Oto sposób za pomocą którego będziesz w stanie opanować dowolne słówko za pomocą uczuć.

Oto instrukcja punkt po punkcie:

 1. Wyszukaj dowolne nowe słówko, które chcesz opanować na przykład: dental drill (wiertło dentystyczne).
 2. Teraz do nowego słówka dobierz takie, które się z nim jakoś łączy, a które już znasz na przykład: dentist (dentysta).
 3. Otwórz grafikę google i wpisz zestaw: dentist – dental drill i wyszukaj zdjęcie, które będzie zawierać dużą ilość szczegółów. Zwróć uwagę na to, by znane słówko wpisywać zawsze na pierwszej pozycji. Dzięki temu w Twoim umyśle powstaną połączenia, które pozwolą Ci łatwiej przywoływać nowe słówka z pamięci. Zobacz link z przykładami zdjęć.
 4. Teraz na wybranym zdjęciu znajdź kilkanaście szczegółów, które wyróżniają to zdjęcie. Nie zwracaj uwagi tyle na słówko, co na szczegóły na zdjęciu, ponieważ to szczegóły pozwolą Ci pamiętać bez powtarzania. Im więcej szczegółów znajdziesz na zdjęciu, tym na dłużej zapamiętasz słówko. Tak działa nasza pamięć długotrwała. Jeśli chciałbyś użyć pamięci krótkotrwałej do nauki słówka, musiałbyś skupić się na powtarzaniu wyłącznie samego słówka – tak działa tradycyjna metoda tłumaczeniowa.
 5. Utwórz katalog na swoim komputerze. Zapisuj w nim kolejne zdjęcia z nowymi słówkami. Wybrane zdjęcie zapisz pod nazwą: dentist – dental drill. Wracaj do katalogu i przeglądaj zdjęcia, zwracając zdecydowanie większą uwagę na nowe szczegóły na zdjęciach, a zdecydowanie mniejszą na słówka.
 6. W przyszłości, gdy opanujesz dobrze słówko: dental drill, będziesz mógł je wykorzystać do nauki kolejnego słówka na przykład: to drill (borować), ale tym razem słówko: dental drill znajdzie się na pierwszej pozycji: dental drill – to drill.

W taki oto sposób możesz opanować każde nowe słówko z branży stomatologicznej.

Ucz się angielskiego za pomocą uczuć z naszego kursu lub wykorzystaj darmowe sposoby, które tutaj prezentujemy. Popraw swoją znajomość języka angielskiego na kursie dla zaawansowanych.

Pobierz darmowy fragment kursu języka angielskiego metodą 5s (pdf+lektorzy) korzystając z pól poniższego formularza:


Imię: *
Email: *

Angielski dla inżynierów – nauka słówek branżowych

Ucząc się języka angielskiego, gdy chcesz opanować słownictwo branżowe, które potrzebne jest Ci do pracy, jako inżynier, możesz napotkać kilka poważnych problemów. Pierwszy problem, to ogromna ilości słówek do opanowania, które używa się rzadko lub bardzo rzadko. Drugi problem wynika z samej metody nauki opartej na powtarzaniu, która jest mało skuteczna w przypadku słówek rzadko używanych. Trzeci problem wiąże się z przywoływaniem opanowanych słówek z pamięci, gdy zachodzi potrzeba ich użycia w mowie.

Sposób nauki, który Ci przedstawimy, a który możesz wykorzystać do nauki słówek branżowych, pozwala Ci wykluczyć wszystkie te problemy. Możesz pamiętać słówka niezależnie od powtórzeń i łatwo przywołać je z pamięci.

Oto, jak uczyć się słówek punkt po punkcie:

 1. Znajdź nowe słówko branżowe, które chciałbyś opanować np.: span (przęsło).
 2. Teraz do tego słówka dobierz takie, które się jakoś łączy, a której już znasz i używasz np.: bridge (most).
 3. Wejdź na wyszukiwarkę grafiki google i wpisz zestaw: brigde – span, zwracając uwagę na to, by znane Ci słówko było na pierwszej pozycji – co jest bardzo ważne. Zobacz link.
 4. Pośród prezentowanych zdjęć, wybierz takie na którym jest duża ilość szczegółów. Odnajdź na zdjęciu od 10 do 15 szczegółów. Pamiętaj, ze Twoja pamięć do nowego słówka zależy nie od powtórzeń, ale właśnie od szczegółów, które znajdziesz na zdjęciu. Im rzadziej używane słówko – a jako inżynier zapewne wiele słówek będziesz rzadko używał – tym więcej szczegółów musisz znaleźć na zdjęciu, by pamiętać słówko tak długo, aż się z nim ponownie spotkasz.
 5. Zapisz sobie wybrane zdjęcie w specjalnie utworzonym katalogu pod nazwą: bridge – span i powracaj do wszystkich zdjęć tam zapisanych, by poszukiwać nowe szczegóły, których nie zauważyłeś za pierwszym razem.
 6. W przyszłości nowe słówko, które poznajesz, będziesz mógł wykorzystać do nauki kolejnych słówek, ale tym razem słówko: span będzie znajdować się na pierwszej pozycji.

Ucz się myśleć po angielsku z naszego kursu lub wykorzystaj darmowe sposoby, które tutaj prezentujemy. Popraw swoją znajomość języka angielskiego na kursie dla zaawansowanych.

Pobierz darmowy fragment kursu języka angielskiego metodą 5s (pdf+lektorzy) korzystając z pól poniższego formularza:


Imię: *
Email: *

angielski dla pielęgniarek – nauka słówek branżowych

Jeśli chcesz opanować słownictwo z branży medycznej, jakie potrzebujesz w pracy pielęgniarki, to możesz napotkać duży problem. Problem ten wynika z dwóch rzeczy. Pierwszy to ilość słownictwa do przyswojenia, które znacznie może przewyższać słownictwo ogólne, które już opanowałaś. Drugi problem wynika z metod nauki, które oparte są na powtarzaniu, a co z tym się wiąże, słówka bardzo łatwo się zapomina, gdy ich się nie używa i trudno, jest je przywołać z pamięci, gdy zachodzi potrzeba ich użycia.

Ten sposób nauki słówek branżowych, pozwala Ci wykluczyć te problemy. Możesz pamiętać słówka niezależnie od powtórzeń i łatwo przywołać je z pamięci.

Oto, jak uczyć się nowych słówek z branży pielęgniarskiej, punkt po punkcie:

 1. Znajdź nowe słówko, które chcesz opanować na przykład: fever (gorączka).
 2. Teraz do tego słówka dobierz takie, które już dobrze znasz i używasz na przykład: patient (pacjent).
 3. Wejdź na wyszukiwarkę grafiki google i wpisz zestaw: patient – fever. Wpisuj zawsze słówko, które już znasz na pierwszej pozycji, ponieważ to pozwoli Ci łatwiej przywoływać nowe słówka z pamięci. Pośród prezentowanych zdjęć, wybierz takie, które zawiera, jak najwięcej szczegółów. Zobacz link.
 4. Na wybranym zdjęciu znajdź od 10 do 15 szczegółów. Pamiętaj, że Twoja pamięć do słówka będzie zależeć właśnie od tych szczegółów, które znajdziesz na zdjęciu, a nie od powtarzania. Im więcej szczegółów znajdziesz na zdjęciu, tym na ogół dłuższa pamięć bez powtarzania.
 5. Zapisz sobie wybrane zdjęcie w katalogu przeznaczonym do nauki słówek pod nazwą: patient – fever.
 6. Możesz wracać do wszystkich zapisanych zdjęć w poszukiwaniu na nich większej ilości szczegółów, które pozwolą pamiętać Ci jeszcze lepiej nowe słówka i wzmocnić połączenia: znane słówko – nowe słówko.
 7. W przyszłości, gdy dobrze opanujesz słowo: fever, będziesz mogła je wykorzystać do nauki nowego słówka na przykład w kombinacji: fever – thermometer.

W taki oto sposób możesz opanować dowolne słówko z branży pielęgniarskiej w sposób trwały i zgodny z tym, czego potrzebuje umysł, by pamiętać.

Ucz się myśleć po angielsku z naszego kursu lub wykorzystaj darmowe sposoby, które tutaj prezentujemy. Popraw swoją znajomość języka angielskiego na kursie dla zaawansowanych.

Pobierz darmowy fragment kursu języka angielskiego metodą 5s (pdf+lektorzy) korzystając z pól poniższego formularza:


Imię: *
Email: *

Angielski dla fryzjrerek i kosmetyczek – nauka słówek

Każda z branż w której można pracować może liczyć nawet kilkanaście tysięcy słówek i różnego rodzaju zwrotów. Dlatego tak istotne jest, by wiedzieć, jak je skutecznie opanować, ale także, jak je przywołać z pamięci i nie zapominać, gdy słówek nie używamy.

Niestety, ale metody typowo tłumaczeniowe nie spełniają tych warunków: trudno przywołać słowa by je użyć, a po krótkiej przerwie wiele możesz słówek zapomnieć, a z pewnością te, które używa się rzadko.

Oto, jak możesz uczyć się słówek ze swojej branży (fryzjersko-kosmetycznej), tak by je pamiętać zarówno bez powtarzania, jak i szybko przywołać z pamięci, gdy zechcesz ich użyć w mowie.

 1. Wyszukaj w internecie nowe słówko ze swojej branży, które chcesz opanować na przykład: scissors (nożyczki).
 2. Teraz do tego słówka dobierz takie słówko angielskie, które już dobrze znasz np.: mirror (lustro).
 3. Utwórz teraz kombinację tych słówek: mirror-scissors (wpisuj zawsze na pierwszym miejscu słówko, które znasz) i wpisz taki zestaw do wyszukiwarki google (zobacz link).
 4. Teraz następuje bardzo ważny moment. Znajdź jakieś zdjęcie, które zawiera dużo szczegółów i odnajdź na zdjęciu te szczegóły na przykład od 10 do 15. Pamiętaj, że to te szczegóły pozwolą Ci pamiętać słówka, a nie sama uwaga na słówkach czy powtarzanie. Im rzadziej używasz danego słówka, tym więcej szczegółów powinnaś znaleźć! Pamiętaj, że powtarzanie w przypadku rzadko używanych słówek w ogóle się nie sprawdza, ponieważ to co rzadkie pamiętasz dlatego, że jest unikalne i gdy zwracasz na daną rzecz większą uwagę, zapamiętujesz na dłużej także i słówko.
 5. Na koniec zapisz sobie zdjęcie pod nazwą mirror scissors, a gdy będziesz do niego powracać, sprawdź czy potrafisz odnaleźć na nim jeszcze więcej szczegółów.

Ucz się angielskiego we właściwy sposób z naszych kursów lub korzystaj z bezpłatnych sposobów nauki, które tutaj udostępniamy.

Pobierz darmowy fragment kursu języka angielskiego metodą 5s (pdf+lektorzy) korzystając z pól poniższego formularza:


Imię: *
Email: *

Angielski dla lekarzy – nauka słówek branżowych

Nauka słówek angielskich z branży medycznej nastręczać może sporo problemów, szczególnie dlatego, że po pierwsze: znajomość słówek z danej branży jest kluczowa, by otrzymać pracę, a po drugie: trudno jest je opanować ponieważ zazwyczaj nie ma kursów językowych do nauki słownictwa z danej branży.

Nauka słówek z branży medycznej jest kluczowa, by zdobyć pracę za granicą, jako lekarz czy pielęgniarka. Jednak o ile opanowanie słówek powszechnych nie stanowi większego problemu, o tyle opanowanie słówek z branży medycznej może już stanowić duży problem.

Nie chodzi tylko o sposób nauki, który zazwyczaj polega na nieustannym powtarzaniu, ale także o problem z przywołaniem potrzebnego słówka z pamięci. Znane metody nauki słówek są po prostu nienaturalne, by mogły być efektywne. Ten sposób to zmieni, ponieważ metoda nauki słówek jest jak najbardziej naturalna.

Poniższy sposób pozwoli Ci rozwiązać te problemy i uczyć się słówek z branży medycznej w sposób efektywny, szybki i trwały.

Oto w punktach, jak powinieneś uczyć się kolejno nowych słówek z branży medycznej z języka angielskiego:

 1. Znajdź nowe słówko z branży medycznej, które chcesz opanować np. surgery (operacja).
 2. Teraz do tego słówka dobierz takie, które już dobrze znasz np.: doctor (lekarz).
 3. Utwórz połączenie z tych dwóch słówek: doctor – surgery i taki zestaw wpisz w wyszukiwarkę grafiki google (zobacz link). Wpisuj zawsze na pierwszym miejscu słówko, które znasz!
 4. Gdy znajdziesz odpowiednie zdjęcie, które przedstawia lekarza podczas operacji, postaraj się odnaleźć na zdjęciu jak najwięcej szczegółów. Nie skupiaj się na powtarzaniu słówka surgery. Skup się na szczegółach na tym zdjęciu, ponieważ możesz zapamiętać słówko: surgery w sposób trwały, tylko wtedy gdy znajdziesz dla niego odpowiednią ilość oryginalnych i niepowtarzalnych uczuć (w typ przypadku detali).
 5. W dalszej kolejności, gdy słówko: surgery opanujesz i zdobędziesz dla niego dostateczną ilość nowych uczuć, będziesz mógł je wykorzystać do nauki kolejnego, nowego słówka w identyczny sposób.
 6. Wybrane zdjęcia możesz zapisać w katalogu o nazwie: doctor-surgery i wracać do niego, by poszukiwać więcej detali na konkretnym zdjęciu.

Pobierz darmowy fragment kursu języka angielskiego metodą 5s (pdf+lektorzy) korzystając z pól poniższego formularza:


Imię: *
Email: *