FAQ – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy metodą 5S nauczę się mówić w języku angielskim?

Tak, jednak pamiętaj, że mówisz nie dlatego, że mówisz, ale że coś czujesz. To przypomina moment, gdy coś cię boli. Mówisz o bólu tylko wtedy, gdy go czujesz. Nie mówisz, że cię boli, gdy tego nie czujesz. Mówić nie nauczysz się w sposób bezpośredni, np. mówiąc do siebie czy powtarzając za lektorem. Mówić zawsze uczysz się w sposób pośredni, poprzez coraz głębsze odczuwanie języka obcego.

Dlaczego języka angielskiego powinniśmy się uczyć podświadomie?

Ponieważ z języka ojczystego korzystamy na poziomie podświadomym. Nawet teraz, gdy czytasz ten tekst, nie jesteś świadomy, dlaczego rozumiesz słowa, które czytasz. Większość metod – z wyjątkiem nielicznych – skupia się na świadomej nauce języka obcego. Zwróć uwagę: najpierw uczysz się pojedynczych słówek, później składasz z nich zdania – wszystko bardzo świadomie. Zazwyczaj w myślach tłumaczysz zanim coś powiesz lub napiszesz. Ten sposób – świadomy – jest zupełnie inny niż ten z którego korzystamy, gdy używamy języka ojczystego, gdy nie mamy nawet pojęcia skąd pochodzą słowa, których używamy, kiedy je opanowaliśmy i w jakiej części naszego umysłu jest przechowywana wiedza na temat języka ojczystego.

Jeśli uczysz się słówek na poziomie podświadomym, to podświadomy umysł zajmuje się przywoływaniem i rozmienieniem tych słówek dla których już zdobyłeś wystarczającą ilość uczuć. Dzięki temu skupiasz się tylko na tych słówkach, których jeszcze nie znasz, dla których nie masz uczuć. Jednak gdy korzystasz z języka metodą tłumaczeniową, to znając przykładowo trzy tysiące słówek, wszystkie musisz przywoływać ze swojej pamięci, co odczuwasz, jako czynność bardzo męczącą – zarówno, gdy musisz coś zrozumieć np. film, jak i coś powiedzieć.

To można porównać do nauki jazdy na rowerze, której nie opanowałeś na podświadomym poziomie i za każdym razem, gdy wsiadasz na rower, musisz się uczyć jazdy od początku. Gdyby tak było, to zapewne po pewnym czasie na rower byś nawet nie spojrzał, ponieważ uznałbyś, że jazda na rowerze, jest zbyt męcząca. Podobnie możesz uznać, gdy uczysz się języka metodą tłumaczeniową.

Świadoma znajomość języka wiąże się z zapominaniem, gdy słówek nie opanowałeś na podświadomym poziomie. Ucząc się języka metodą 5S, słówka dla których zdobywasz uczucia, stopniowo przechodzą na poziom podświadomy, do pamięci, która jest trwała i niezależna od powtórek.

Czy pierwsza część angielskiego jest na pewno dla początkujących?

Tak, nawet gdy pierwsza lekcja może sprawiać problemy osobom, które nie znają w ogóle słownictwa, to kurs, jest tak pomyślany, by stopniowo był coraz łatwiejszy, a poziom coraz wyższy. W metodach tłumaczeniowych, jest zupełnie odwrotnie: od bardzo łatwego do bardzo trudnego.

Poziom trudności w metodzie 5S stopniowo maleje, ponieważ coraz więcej słówek będziesz znał na podświadomym poziomie i zajmował się tylko nauką nowych słówek. Podobnie jest z gramatyką, którą też nie będziesz zajmował się na świadomym poziomie, a Twój umysł będzie odciążony od analizowania gramatyki.

Gdy dziecko zaczyna naukę języka ojczystego, to zaczyna od trudnego i przechodzi do łatwego. Podobnie jest w metodzie 5S. Jeśli pierwsza lekcja nie jest za trudna i potrafisz zrozumieć zdania, gdy je czytasz bądź słyszysz, to możesz mieć pewność, że stopniowo będzie już tylko łatwiej, a Twój poziom znajomości angielskiego będzie coraz wyższy.

Co to znaczy uczyć się bez powtarzania? Czy to znaczy, że mogę tylko raz przeczytać każde zdanie i raz je usłyszeć?

Nie, oczywiście, że nie. Uczyć się bez powtarzania, to znaczy pamiętać, że wszystko czego nauczyć się za sprawą powtórek i tak zapomnisz, gdy przestaniesz powtarzać. A po drugie, gdy nie uda Ci się opanować jakiegoś zdania za pierwszym razem, to wracając do niego, postaraj się przypomnieć inne zdarzenie, inne okoliczności. Podobnie rób, gdy chodzi o pytania na rozwój wyobraźni – wyobraź sobie coś innego. Dzięki temu Twoja pamięć będzie nie tyle dłuższa, co lepsza – niezależna od powtórek. Pamiętaj, że w języku ojczystym znasz słowa, które pamiętasz niezależnie od powtórek. Jest to możliwe tylko dlatego, ponieważ nie skupiasz się na samych słówkach i powtórkach, ale na rzeczy/sytuacji/zjawisku czy osobie, które są rzadkie. Im rzadsze – tym dłużej pamiętasz! Ucząc się metodą 5S chcieliśmy, byś osiągał ten sam efekt – byś pamiętał coś tym dłużej, im jest coś rzadziej używane w mowie bądź piśmie! Szanujemy Twój czas, wysiłek i zapał, który wkładasz w naukę. Zawsze, gdy zapominasz, tracisz! Chcemy, byś przede wszystkim zyskiwał ucząc się naszą metodą.

Uczyć się bez powtarzania, to oszczędzać czas na zbędne powtórki, które dają chwilową pamięć, która przemija, gdy przestajemy powtarzać. Jeśli w danej chwili brakuje Ci nowych uczuć, które możesz przywołać dla zdań, które czytasz bądź słyszysz, odłóż naukę na przykład na 2 tygodnie, tak byś zdobył nowe uczucia uważniej obserwując rzeczywistość i dopiero wróć do kursu, by uczyć się, głębiej odczuwając każde zdanie.

Dlaczego w metodzie 5S, jest kładziony nacisk na rozwój wyobraźni i koncentracji?

Kładziemy na to nacisk, ponieważ wyobraźnia i koncentracja są składową świadomości, a świadomość pozwala nam przyswajać dowolną wiedzę, w tym wiedzę dotyczącą języka obcego. Przystępując do nauki języka obcego, zawsze masz już w jakimś stopniu rozwiniętą świadomość, która pozwoli Ci opanować pewien zasób wiedzy i to niezależnie, jaką metodę wybierzesz. Jednak po pewnym czasie, gdy metoda nie rozwija Twojej świadomości, zatrzymujesz się w miejscu i nie wiesz, co się dzieje, gdy przestajesz robić postępy.

By nieustannie się rozwijać, Twoja świadomość musi wzrastać stopniowo, gdy uczysz się języka.

Koncentracja – zwróć uwagę, że małe dzieci, które jeszcze nie mówią mają bardzo ograniczoną koncentrację, trudno jest im się skupić, usiedzieć w jednym miejscu. Z czasem jednak, gdy rozwijają koncentrację, wzrastają także ich zdolności komunikacyjne.

Nauka metodami tłumaczeniowymi opartymi na niezliczonych powtórkach nie tylko jest nieskuteczna, ale i wpływa znacząco na spadek naszej koncentracji, ponieważ każde kolejne powtórzenie tego samego prowadzi do osłabienia koncentracji, a to wpływa na to, że nasza świadomość przestaje się rozwijać.

Wyobraźnia – są pewne metody, które wykorzystują do nauki wyłącznie wyobraźnię np.: mnemotechniki, które mogą być używane także do nauki słówek z języka obcego na zasadzie skojarzeń. Ta metoda ma ten podstawowy błąd, że wprowadza element braku równowagi pomiędzy koncentracją i wyobraźnią. To dlatego dzieci, które mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię, a słabiej koncentrację, mają problem z przyswajaniem wiedzy na przykład w czasie lekcji, ponieważ ich świadomość nie rozwija się w sposób harmonijny.

Z tego też powodu dzieci uwielbiają bajki, ponieważ bajki rozwijają wyobraźnię, która jest składnikiem świadomości.

Metoda 5S i kursy w oparciu o naszą metodę powstały, jako dogłębna analiza tego, jak funkcjonuje umysł i przyswaja dowolną wiedzę. Ucząc się z naszych kursów możesz mieć pewność, że na chwilę obecną, jest to dla Ciebie i dla Twojego rozwoju najlepsze możliwe rozwiązanie na rynku. Ucząc się języków naszą metodą, wiesz, że metoda nie tylko uczy Ciebie, ale i rozwija Twój umysł, byś mógł się uczyć!

Jak mam czytać zdania, skoro nie wiem, jak wymawiać słowa?

Nie czytaj w sposób, jaki znasz tj. wymawiając słowa w myślach. Istnieje o wiele skuteczniejszy sposób czytania, szybszy, który wprowadzamy w kursie, a który polega na skanowaniu zdania w języku obcym i przywoływaniu uczuć, gdy przeczytałeś, co masz czuć w języku polskim. Dopiero, gdy przerobisz tak całą lekcję, sprawdź jeszcze raz czy rozumiesz zdania w języku angielskim i włącz lekcję z nagraniami lektorów i słuchając nagrań, pomyśl o tym, o co pyta Cię lektor (przypomnij sobie, gdy pytanie dotyczy koncentracji lub wyobraź sobie, gdy pytanie dotyczy wyobraźni). Po odsłuchaniu nagrań będziesz już wiedział, jak wymawia się słowa z którymi spotykasz się w kursie.

Postaraj się nie zwlekać z odsłuchiwaniem nagrań, ponieważ im dłuższa zwłoka, tym trudniej jest Ci zrozumieć pytanie, ponieważ za sprawą tylko samego tekstu, masz jeszcze za mało uczuć, by trwale je pamiętać.

  1. Przeczytaj zdanie w języku polskim.
  2. Skanując zdanie w języku angielskim (od prawa do lewa), myśl nad tym, o czym jest pytanie.
  3. Sprawdź czy rozumiesz wszystkie zdania z przerobionej lekcji.
  4. Odtwórz nagrania lektorów i przywołuj w myślach uczucia zawarte w pytaniach.
  5. Odsłuchaj nagrania drugi raz i skup się jeszcze uważniej na pytaniach.
  6. Za 3 razem skup się już na wymowie. Postaraj się powtarzać za lektorem pytania bez skupiania się na odpowiedzi w myślach.

Dlaczego kurs języka angielskiego zawiera wyłącznie pytania?

Kursy językowe prowadzone metodą 5S zawierają wyłącznie pytania z kilku powodów, m.in.:

  1. Łatwiej jest odczuwać zdania pytające niż oznajmujące, a na etapie nauki języka, jest to o wiele korzystniejsze rozwiązanie.
  2. Gdy masz do czynienia z pytaniem, skupiasz się na słowach zrozumiałych, a nowe słówka przyswajasz na poziomie podświadomym. Gdy masz do czynienia ze zdaniem oznajmującym, bardziej skupiasz się na słowach niezrozumiałych, co w efekcie daje tyle, że z czasem skupiasz się na wszystkim, co jest dla ciebie niezrozumiałe.
  3. Nie bez powodu dzieci w wieku kilku lat potrafią zadać dziennie nawet kilkaset pytań.

Zobacz sam:

Pluszowy miś w kolorze amarillo.

Czy pluszowy miś był w kolorze amarillo? – zwróć uwagę, że tutaj, by odpowiedzieć na pytanie, musisz skupić się na pluszowym misiu. W zdaniu twierdzącym skupiasz się przede wszystkim na niezrozumiałym słowie – amarillo.

Pamiętaj także, że kurs uczy Ciebie języka, a nie jest to praktyka. Gdy uczysz się tańca, to robisz to inaczej niż, gdy już tańczysz. Pytania w istocie uczą Ciebie języka, natomiast, gdy słuchasz języka obcego, gdy masz już zdania oznajmujące, to jest to praktyka. Zdania oznajmujące, które przeważają, gdy słyszysz język angielski, pozwalają Ci nabrać praktyki, ale w nikłym stopniu uczą Ciebie języka, podobnie, jak nie nauczysz się murować oglądając domy.  Jeśli przypomnisz sobie, jak uczą się dzieci, to w pewnym okresie najpierw dorośli zadają dziecku mnóstwo pytań, typu: „Chcesz jeść?, Idziemy spać?, Co robisz?”, a następnie, gdy dziecko uczy się mówić, samo zadaje nawet setki pytań dziennie, czasami nawet nie oczekując odpowiedzi. Dzieje się tak, ponieważ pytania wymuszają myślenie/odczuwanie języka, co jest konieczne, by opanować język na podświadomym poziomie.

Czy metodą 5S mogę uczyć się dwóch języków?

Tak, ponieważ uczysz się za pomocą uczuć, a każdy nowy język, który postanowisz opanować będzie miał nową, niezależną sieć połączeń (tzn. sieć uczuć). Innymi słowy, jabłko w języku niemieckim będzie miało inne uczucia i oczywiście inne słowo, i inne uczucia będzie miało jabłko w języku angielskim.

Dla porównania, nauka dwóch języków metodami tłumaczeniowymi, jest niemożliwa, ponieważ, nowe słówka, które tłumaczysz wypierają poprzednie tłumaczenie. Oznacza to, że nie można dla słówka jabłko, mieć dwa różne tłumaczenia np.: apple i manzana. Umysł, jedno słówko zapamięta, a drugie wymaże z Twojej pamięci. Oznacza to także, że słówka z poprzednio uczonego języka zapomnisz stopniowo, ucząc się nowego języka tradycyjną metodą tłumaczeniową.

Z ilu części będzie się składał kurs języka angielskiego?

Planujemy wydać osiem części, każda o wyższym poziomie koncentracji niż poprzednia. Każda kolejna część będzie zawierać minimum tysiąc nowych słów użytych w 2 tysiącach zdań pytających, nagranych za każdym razem przez innych lektorów (by zdobywać różne uczucia i tym samym pogłębiać odczuwanie języka angielskiego).

Czym różni się nauka angielskiego metodą 5S od nauki metodą tłumaczeniową?

Dwoma podstawowymi rzeczami: metodą 5S uczysz się języka podświadomie i za pomocą uczuć (myśleć w języku obcym). Metodą tłumaczeniową z kolei uczysz się na poziomie świadomym i rozumiesz teksty dzięki tłumaczeniu w myślach, a sam sposób jest świadomy. Metoda 5S jest zdecydowanie bardziej naturalna. Metoda tłumaczeniowa to metoda sztuczna, która jest sprzeczna z tym, jak nasz umysł przyswaja język ojczysty.

W metodzie tłumaczeniowej home tłumaczysz, jako dom.

W metodzie 5S home to dom sąsiada, to drzwi, które ostatnio otworzyłeś, to kominek w domu, w którym byłeś itd.

Jak szybko opanuję angielski?

Pierwszą część kursu jesteś w stanie ukończyć nawet w 12 dni (12 lekcji). Jednak ucząc się tylko w wolnych chwilach, np. gdy jesteś w kuchni i odczuwasz zdania, które przymocowałeś np. na lodówce, w taki sposób, by ukończyć pierwszą część kursu potrzebujesz około 1,5 do 2 miesięcy.

Co z gramatyką i odmianą przez czasy?

Całą gramatykę i odmianę przez czasy poznajesz za pomocą uczuć. Przykładowo, by odczuwać odmianę przez czasy (przeszły, teraźniejszy i przyszły), do większości zdań, w których użyty jest konkretny czas, dodaliśmy okoliczniki czasu, np.: wczoraj, dzisiaj, jutro – by łatwiej było Ci odczuwać czas jako teraźniejszy, przeszły czy przyszły. Podobnie jest z gramatyką. Reguły gramatyczne, które mogą sprawiać Ci trudność, są wkomponowane w gotowe zdania do odczuwania.

Kiedy będę mówić po angielsku?

W języku angielskim będziesz mówić w sposób płynny, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość uczuć, które utworzą coś w rodzaju sieci. Jeśli połączenia pomiędzy kolejnymi uczuciami będą dostatecznie trwałe (głębokie), Twój umysł bez trudu będzie przemieszczał się od jednego uczucia, które będziesz wyrażać za pomocą słów, do kolejnego. Będziesz to wtedy odczuwał jako płynność w mówieniu, ale także nie będziesz świadomy tego, w jaki sposób tworzysz zdania i w którym momencie przyswoiłeś słowa, jakich używasz do ich konstruowania.

Dlaczego powtarzanie nie działa?

By opanować język obcy, musisz dla nowych słów zdobyć nowe uczucia. Byś mógł zdobywać nowe uczucia, Twoja uwaga musi wzrastać. Jeśli wciąż słuchasz bądź czytasz to samo, Twoja uwaga słabnie. Nie zauważasz nowych rzeczy, które możesz przypisać do nowych słów z języka angielskiego. Powtarzanie prowadzi także do znudzenia i zniechęcenia nauką. W efekcie możesz na długie lata stracić ochotę na naukę języka obcego.

Dlaczego nie potrafię przypomnieć sobie słówek, które wiem, że znam?

Ponieważ brakuje Ci do nich uczuć. By przypomnieć sobie jakieś słowo, najpierw odwołujesz się do uczucia. Jeśli sieć połączeń pomiędzy uczuciami jest za słaba, nie jesteś w stanie przypomnieć sobie danego słowa. Możesz jednak zauważyć, że to samo słowo wypowiedziane lub zapisane rozumiesz. Dzieje się tak, ponieważ umysł, by zrozumieć symbole, przekłada je na język uczuć. Innymi słowy: by mówić, potrzebujemy zdecydowanie więcej uczuć (bardziej rozbudowanej sieci połączeń), niż by coś zrozumieć.

Czy powinienem uczyć się całych zdań na pamięć?

Nie. Nawet się nie spodziewaj, że uda Ci się w ten sposób opanować całe zdania. Tego typu nauka to nauka świadoma, sprzeczna ze sposobem, w jaki nasz umysł przyswaja język ojczysty. Rzecz w tym, byś uczył się z czasem budować własne zdania w mowie i piśmie. Zdania, które są użyte w kursie, mają uczyć Cię odczuwać język angielski na poziomie podświadomym, tj. wtedy, gdy używasz języka, ale nie wiesz do końca, w którym momencie opanowałeś dane słowo.

Jak mogę przetestować kurs angielskiego metodą 5S?

Zanim dokonasz zakupu pełnej wersji kursu, możesz sprawdzić czym jest metoda 5S. Otrzymasz darmowy fragment wraz z nagraniami lektorów i szereg wskazówek jak korzystać z kursu.

Pobierz darmowy fragment kursu języka angielskiego metodą 5s (pdf+lektorzy)

Masz więcej pytań? Zadaj je w komentarzu!Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *